BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir.AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

Abbasov Əşrəf
Adigözәlov Vasif
Adil Gәray
Axundova Şəfiqə
Babayev Mobil
Babayev Rafiq
Bakıxanov Tofiq
Bağirov Zakir
Bәdәlbәyli Әfrasiyab
Caһangirov Caһangir
Dadaşov Dadaş
Dadaşov Azər
Dadaşova Elnarə
Ələsgərov Süleyman
Әliverdibәyov Nazim
Əliyeva Gülarə
Əlizadə Firəngiz
Әmirov Fikrәt
Əzizli Əziz
Fərəcov Sərdar
Hacibәyli Üzeyir
Hacibəyov Ismayil
Hacibəyov Soltan
Hacibәyov Zülfüqar
Haciyev Әhmәd Cövdәt
Hacıyev Rauf
Hüseynli Qəmbər
Hüseynov Fərhəng
Hüseynzadə Ədilə
Xanmәmmәdov Haci
İbrahimova Sevda
Qarayev Fərəc
Qarayev Qara
Quliyev Cavanşir
Quliyev Məmməd
Quliyev Tofiq
Kazimi Oqtay
Mansurov Eldar
Maqomayev Müslüm
Mәlikov Arif
Məmmədov Nəriman
Mirişli Ramiz
Mirzəyev Musa
Mirzəzadə Xəyyam
Mustafayev Ramiz
Mustafazadə Vaqif
Nəzirova Elmira
Niyazi
Rəcəbov Oqtay
Rüstәmov Sәid
Rzayeva Ağabaci
Sabitoğlu Emin
Zeynalli Asәf
Zülfüqarov Oqtay
Yuxarı
responsive website builder by Mobirise 1.7.1