BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Adıgözәlov Vasif Zülfüqar oğlu (1935- 2006)

 

Bəstəkar.

 

1935-ci il iyul ayının 28-də Bakıda məşhur muğam ustası Zülfü Adıgözəlovun ailəsində anadan olub. İlk musiqi təhsilini Konservatoriyanın nəzdindəki 10 illik Musiqi məktəbində pianoçu kimi alıb.1953-cü ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olur.

Bəstəkarlıq üzrə Qara Qarayevin , fortepiano üzrə Simuzər Quliyevanın sinfində təhsilini davam etdirir. 1959-cu ildə həmin təhsil ocağını iki ixtisas üzrə bitirir. Əmək fəaliyyətinə 1958-ci ildən Radio və Televiziya Komitəsində musiqi redaktoru kimi başlamışdır. Sonralar Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının məsul katibi, M. Maqomayev adına Dövlət Filarmoniyasının baş musiqi redaktoru, A. Zeynallı adına Bakı Musiqi məktəbinin direktoru və s. vəzifələrdə çalışmışdır. 1972-ci ildən Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında əsas işçi kimi müəllimlik edirdi.

 

1990-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının I katibi seçilmişdir. 1973-cü ildə "Əməkdar incəsənət xadimi", 1988-ci ildə Respublikanın Xalq Artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 1989-cu ildən Professor, 1990-cı ildə Dövlət Mükafatı laureatı adlarını almışdır, 1995-ci ildə "Şöhrət ordeni" ilə təltif olunmuşdur. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında "xor dirijorluğu" kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Vasif Adıgözəlov "Ölülər", "Natəvan" operalarının, "Hacı Qara" (həmmüəllifi R.Mustafayev), "Nənəmin şahlıq quşu", "Boşanaq - evlənərik", "Lənət şeytana" musiqili komediyalarının, "Odlar yurdu", "Qarabağ şikəstəsi", Çanaqqala - 1915", "Qəm karvanı" oratoriyalarının, "Novruzum", "Təntənəli" kantatalarının, 4 simfoniya, 6 instrumental konsertin, kamera-instrumental musiqinin, kino-teatr musiqisinin, romans və mahnıların müəllifidir.

 

Adıgözәlov Vasif

"Qərənfil"  

İfa edir: Ramiz Quliyev (tar)

Loading the player...

Adıgözəlov Vasif

24 prelüdlər fortepiano üçün (I-VII)

İfa edir: Elnara Kəbirlinskaya

Loading the player...

Adıgözəlov Vasif

Konsert № 4 fortepiano və simfonik orkestr üçün.

İfa edir:  Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

dirijor -  Yalçın Adıgözəlov, solist – Murad Adıgözəlzadə.

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Qarabağ Şikəstəsi"

Dirijor: Y.Adıgözəlov

İfa edir: Solo - R.Adıgözəlov,

A.Qasımov, S.İsmayılova, tar - R.Quliyev

Proloq
Loading the player...
Qatar-bayatı
Loading the player...
Segah
Loading the player...
Şur
Loading the player...
Çahargah
Loading the player...
Şuşanın mahnısı
Loading the player...
Epiloq
Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

Piano və orkestr üçün Konsert

Moskva dövlət filarmoniyasının simfonik orkestri

Dirijor: V.Dudarova

İfa edir: T.Şəmsiyev (piano)

Andantino
Loading the player...
Andante agitato
Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

Simfoniya №2

Dirijor: B.Xaykin

İfa edir: P.İ.Çaykovski adına Moskva simfonik orkestri

Andante
Loading the player...
Allegro non troppo, poco pesante
Loading the player...
Largo
Loading the player...
Allegro
Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

Piano və xalq çalğı alətləri orkestri üçün Konsert №2

Dirijor: N.Əzimov

İfa edir: Azərbaycan Dövlət televiziya və radio xalq çalğı

alətləri orkestri, T.Şəmsiyev (piano)

Allegretto
Loading the player...
Andante
Loading the player...
Allegro
Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Land of Fires"

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri

Dirijor: R.Abdullayev

İfa edir: Solo - X.Qasımova, A.Haqvərdiyev,

A.Qasımov, S.İsmayılova, tar - R.Quliyev

Introduction
Loading the player...
"Azerbaijan" (Elegante)
Loading the player...
"Song of Labor" (Deciso)
Loading the player...
"Forward" (Marcatissimo)
Loading the player...
"Lullaby"
Loading the player...
"Black Clouds" (Affannato)
Loading the player...
"Attack" (Marziale, Moderato)
Loading the player...
"Monuments Speak" (Adagio)
Loading the player...
"Mother's Voice" (Andante)
Loading the player...
FInal "Seventy Springs" (Maestoso)
Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

Symphonic Poem "Africa Amidst Struggles".

Moskva dövlət filarmoniyasının simfonik orkestri

Dirijor: V.Dudarova

İfa edir: V.Adıgözəlov, M.Şamsiyeva

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Qərənfil"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Bakı"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Yeddi çinar"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"İntizar"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Qara gözləri"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Şair, nə tez qojaldın sən"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Gözləməsin, neyləsin"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Ay sevgilim"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Xoşum gəlin"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Azərbaycan"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Xoşbəxtlik"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Ana"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Unutdun səni"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"O qız hanı"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"Şuşam lay-lay"

Loading the player...

Vasif Adıgözəlov

"6 prelüdlər" (1992)

İfa edir: Elnara Hashimova, Piano

3-cü prelüd
Loading the player...
4-cü prelüd
Loading the player...
5-ci prelüd
Loading the player...
6-ci prelüd
Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1