VIKTORINA


Oyun, müxtəlif bilik sahələrindən şifahi və
ya yazılı suallara uşaqların cavablandırılmasıl.


VİKTORİNA

 

 

AUDİO TESTLƏR

"BƏSTƏKARLAR"

AUDİO TESTLƏR

"İFAÇILAR"

AUDİO TESTLƏR

"JANRLAR"

AUDİO TESTLƏR

"MUSİQİ ALƏTLƏRİ"

responsive website builder by Mobirise 1.7.1