VIKTORINA


Oyun, müxtəlif bilik sahələrindən şifahi və
ya yazılı suallara uşaqların cavablandırılması.


VİKTORİNA

 

 

"MUSİQİ ALƏTLƏRİ"

AUDIO TEST 1

 
   

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

 

 
 

 

"MUSİQİ ALƏTLƏRİ"

AUDIO TEST 2

 
   

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

 

 
 

 

"MUSİQİ ALƏTLƏRİ"

AUDIO TEST 3

 
   

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

 

 
 

EASY TO USE!

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1