İFAÇILAR


Musiqi alətlərində çalanlar musiqi əsərlərini ifa edərək, bəstəkarın öz əsəri ilə dinləyicilərə çatdırmaq istədiyi əhval-ruhiyyəni, ideya və düşüncələri əks etdirirlər.AZƏRBAYCAN İFAÇILARI

Abdullayev Rauf
Abdullayeva Aida
Adıgözəlov Yalçın
Adıgözəlzadə Murad
Axundova Yeganə
Aşumova Samirə
Atakişiyev Rauf
Aslanova Sona
Behbudov Rəşid
Bədəlbəyli Fərhad
Ələkbərova Şövkət
Əliyev Azad
Hacıbəyova Ülviyyə
Haqverdiyev Əli
Qacar Sürəyya
Qasımova Fidan
Qasımova Xuraman
Quliyev Rafiq
Maqomayev Müslüm
Mehrəliyeva Fatma
Bülbül (Məmmədov Murtuza)
Məmmədova Şövkət
Muxtarova Fatma
Səfərova Elmira
Şuşinski Seyid
Yuxarı
responsive website builder by Mobirise 1.7.1