İFAÇILAR


Musiqi alətlərində çalanlar musiqi əsərlərini ifa edərək, bəstəkarın öz əsəri ilə dinləyicilərə çatdırmaq istədiyi əhval-ruhiyyəni, ideya və düşüncələri əks etdirirlər. 

AZƏRBAYCAN İFACILARI

 

Aşumova Samirə Rauf qızı

 

Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

 

Doğum yer: Azərbaycan, Bakı şəhəri

Təhsil: 1970-1981- ci illərdə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində təhsil alıb. 1981-1986-cı illərdə P.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakültəsində (professor A.İ.Vedernikovun sinfi) oxuyub, 1986-1989-cu illərdə aspirantura şöbəsində təhsilni davam etdirib.


Pedaqoji fəaliyyəti: 1986-cı ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında konsertmeyster, 1989-cu ildən assistent, 1991-ci ildən müəllim,1993-cü ildən baş müəllim, 1995-ci ildən dosent, 2004-cü ildə professor vəzifəsinə keçib. 2016–cı ildən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “İxtisas Fortepiano” kafedrasında müdir vəzifəsində çalışır.

Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti: Tələbəlik illərindən müsabiqə və festivallarda daima uğurla iştirak edib. II Respublika müsabiqəsində I premiyaya, Zaqafqaziya ifaçılıq müsabiqəsində diploma layiq görülüb. 1990 - ci ildə Moskva şəhərində «Новые имена» proqramında iştirak edib. 1991-ci ildə İtaliyanın Neapol şəhərində IV Beynəlxalq musiqi–ifaçılıq müsabiqəsində laureat adını qazanıb. 2014–cü ildə Yunanıstanın Rodost şəhərində Beynəlxalq Müsabiqədə iştirakına görə Diploma layiq görülüb. S.Aşumovanın öz ifasından ibarət azərbaycan, rus və xarici bəstəkarların əsərlərindən ibarət CD diskləri var. Məşhur diricorların rəhbərliyi ilə müxtəlif simfonik və kamera orkestrlərlə birgə konsert proqramları ilə çıxış etmişdir. 1991-ci ildə professor M.A.Smirnovun elmi rəhbərliyi altında «Фортепианный концерт в творчестве композиторов Азербайджана (стилевые особенности и проблемы интерпретации)» adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb.S.Aşumova həm respublikamızda, həmçinin bir sıra xarici ölkələrdə (ABŞ, Almaniya, İngiltərə, Rusiya və s.) keçirilən konsertlərdə böyük uğurla çıxış edib. 5 metodik tövsiyyə və müxtəlif elmi məcmuələrin və məqalələrin müəllifidir.

 

Sezar Frank

Skripka və Fortepiano üçün Sonata (Lya major)

İfa edir: Samirə Aşumova (piano), Zəhra Quliyeva (skripka)

Allegro ben moderato
Loading the player...
Allegro
Loading the player...
Recitativo-Fantasia-Ben moderato
Loading the player...
Allegretto poco mosso
Loading the player...

Qara Qarayev

Skripka və Fortepiano üçün Sonata (Fa major)

İfa edir: Samirə Aşumova (piano), Zəhra Quliyeva (skripka)

Moderato
Loading the player...
Recitative and Andante
Loading the player...
Pastoral
Loading the player...
Fantasy
Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1