İFAÇILAR


Musiqi alətlərində çalanlar musiqi əsərlərini ifa edərək, bəstəkarın öz əsəri ilə dinləyicilərə çatdırmaq istədiyi əhval-ruhiyyəni, ideya və düşüncələri əks etdirirlər. 

AZƏRBAYCAN İFACILARI

 

Mehrəliyeva Fatma (04.06.1926 - 04.01.2000)

 

Müğənni (lirik soprano). Azərbaycanın əməkdar artisti (1960).

 

Yaradıcılıq fəaliyyətinə "Sazçı qızlar" ansamblında (1940) başlamış, sonralar ansamblın solisti olmuşdur.

Üzeyir Hacıbəyovun "Şəfqət bacısı" mahnısının ifası ona uğur qazandırmışdır. Böyük Vətən müharibəsi illərində ifa etdiyi mahnılar Azərbaycan milli radiosunun qızıl fonduna daxildir. "Arşın mal alan" filmində (1945) Telli rolunu ifa etmişdir. Bir çox Azərbaycan muğamlarını məharətlə oxumuş, "Kəsmə şikəstə"nin əvəzsiz ifaçısı olmuşdur.

 

Xalq mahnısı "Azərbaycan maralı"

İfa edir: Fatma Mehrəliyeva

Loading the player...
"Kəsmə Şikəstə"

İfa edir: Fatma Mehrəliyeva

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1