İFAÇILAR


Musiqi alətlərində çalanlar musiqi əsərlərini ifa edərək, bəstəkarın öz əsəri ilə dinləyicilərə çatdırmaq istədiyi əhval-ruhiyyəni, ideya və düşüncələri əks etdirirlər. 

AZƏRBAYCAN İFACILARI

 

Behbudov Rəşid Məcid oğlu (14.12.1915 – 9.06.1989)

 

Rəşid Behbudov 1915-ci il dekabrın 14-də Tiflisdə xanəndə Məcid Behbudalı oğlunun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Uşaq yaşlarından məktəb xorunda oxuyan Rəşid 1933-cü ildə Dəmiryolu Texnikumuna daxil olmuşdur. 1943-cü ilin sonunda Bakı kinostudiyasında Üzeyir Hacıbəylinin eyniadlı operettasının motivləri əsasında çəkilən "Arşın mal alan" filmində baş rola dəvət alır. 1945-ci ildə film efirə çıxır və çox tez bir zamanda nəinki Azərbaycanda, bütün Sovet İttifaqında böyük populyarlıq qazanır. 1946-cı ildə bu filmdəki Əsgər roluna görə Rəşid Behbudov "Stalin mükafatı" ilə təltif olunur.
1946-1956-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının, 1953-1960-cı illərdə fasilələrlə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti, 1957-1959-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Konsert Ansamblının təşkilatçısı və rəhbəri olmuşdur. 1966-cı ildən musiqi və estrada sənətinin caz, balet, pantomim kimi müxtəlif janrlarını üzvi surətdə birləşdirən Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrını təşkil etmiş və ömrünün sonunadək onun solisti və bədii rəhbəri olmuşdur.
Dövlətimiz tərəfindən Rəşid Behbudov SSRİ Xalq Artisti, SSRİ və Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatları laureatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Dağıstan MSSR-ın Xalq Artisti, Gürcüstan SSR-ın Əməkdar İncəsənət Xadimi adlarına layiq görülmüşdür.
Dahi sənətkar 1989-cu il iyunun 9-da Moskva şəhərində vəfat etmişdir.

 

Abbasov Əşrəf

"Heyran olmuşam"

İfa edir: Rəşid Behbudov   

Loading the player...
Tofiq Quliyev

"Sənə də qalmaz". Söz. - R.Rza

İfa edir: Rəşid Behbudov 

Loading the player...
Tofiq Quliyev

"Qızıl üzük". Söz. - R.Rza

İfa edir: Rəşid Behbudov 

Loading the player...

"Bəxtəvər oldum". Söz. - Ə.Xaqani

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Ağacda leylək".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Gözəlim sənsən".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Küçələrə su səpmişəm".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"İntizar".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Qalalı".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Dağlarda çiçək".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Laçın".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Qalanın dibində".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Girdim yarın bağçasına".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Güloğlan".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Güləbatin".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Çal oyna".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Yar bizə qonaq gələcək".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Kəklik".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Evləri var xana-xana".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Ay Dilbər".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Bayatılar".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Qoy gülüm gəlsin".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

"Ləbu-ləb-bülbülər oxur".

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1