İFAÇILAR


Musiqi alətlərində çalanlar musiqi əsərlərini ifa edərək, bəstəkarın öz əsəri ilə dinləyicilərə çatdırmaq istədiyi əhval-ruhiyyəni, ideya və düşüncələri əks etdirirlər. 

AZƏRBAYCAN İFACILARI

 

Hacibəyova Ülviyyə (1960)

 

 

Ülviyyə Hacıbəyova 9 iyun 1960-cı ildə ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ü.Hacıbəyova 3 yaşından pianoda çalmağa başlamış, ilk əsərini isə 6 yaşında yazmışdır. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycan Telefilm onun haqqında "Ülviyyənin mahnıları" adlı film çəkmişdir. Ü.Hacıbəyova ilk təhsilini Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində, Y.L.Filatovanın sinfində almışdır. 1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru, Xalq artisti, görkəmli incəsənət xadimi R.Atakişiyevin sinfində təhsil alımşı, assistent-stajorluğu bitirmiş, P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının professorları Y.İ.Milşteyn və L.Naumovdan dərs almışdır. Məhz Ü.Hacıbəyova tərəfindən C.Hacıyev, S.Hacıbəyov, Niyazi və s. bəstəkarların əsərlərini redaktə edərək ilk dəfə ifa etmişdir.

Ü.Hacıbəyova "Hacıbəyovların musiqi dünyası", "Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti muzeyi arxivindən", "Azərbaycan bəstəkarlarının antologiyası" diskləri daxil olmaqla 18 diskin müəllifidir. Bununla yanaşı, o, bir sıra mahnıların, piano əsərlərinin, puiano üçün işləmələrin, 30-a qədər elmi məqalələrin, "Sənət fədailəri. Hacıbəyovların musiqi dünyası" adlı kitabının müəllifidir. Respublikanın əməkdar incəsənət xadimidir.

 

İ.S.Bax (1685-1750) – F.Buzoni (1866-1924).

Çakona 

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
İ.Brams (1833-1897). İntermesso A dur

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
İ.Brams (1833-1897). İntermesso ES moll

İfa edir: Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
R.Şuman (1810-1856) – F.List. İthaf

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Qara Qarayev (1918-1982)

Prelüd A dur

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Qara Qarayev (1918-1982)

Prelüd D dur

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Qara Qarayev (1918-1982)

Prelüd G dur

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Qara Qarayev (1918-1982)

«Altı uşaq pyesi»

Kiçik vals

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Qara Qarayev (1918-1982)

«Altı uşaq pyesi»

Fırfıra

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Qara Qarayev (1918-1982)

«Altı uşaq pyesi»

Oyun

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Qara Qarayev (1918-1982)

«Altı uşaq pyesi»

Hekayə

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Qara Qarayev (1918-1982)

«Altı uşaq pyesi»

Şən hadisə

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Qara Qarayev (1918-1982)

«Altı uşaq pyesi»

Eskiz

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Rüfət Xəlilov (1974). Sonatina (2006).

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Süita. Limpido, İnterludia, Choral

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Final

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
Fərhad Bədəlbəyli (1947). İthaf

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Loading the player...
İsmayıl Hacıbəyov (1949-2006).

Üç idilliya (1990).

Ülviyyə Hacıbəyovaya ithaf

İfa edir:  Ülviyyə Hacibəyova

Sarabanda
Loading the player...
Moderato
Loading the player...
Andante
Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1