İFAÇILAR


Musiqi alətlərində çalanlar musiqi əsərlərini ifa edərək, bəstəkarın öz əsəri ilə dinləyicilərə çatdırmaq istədiyi əhval-ruhiyyəni, ideya və düşüncələri əks etdirirlər.



 

AZƏRBAYCAN İFACILARI

 

Axundova Yeganə Əskər qızı (22.05.1960)

 

 

Yeganə Axundova 1960-cı ildə mayın 22-də Şəkidə anadan olub. 1983-cü ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında N.Usubovanın fortepiano sinfini bitirib, 1885-ci ildə isə professor N.Naumovun rəhbərliyi altında Moskva Konservatoriyasında təcrübə keçib. Y.Axundovanın repertuarında müxtəlif dövrə və cərəyanlara aid olan Azərbaycan və Qərb bəstəkarlarının əsərləri geniş yer tutur.

O. Budapeşt, İsrail, Türkiyə, İngiltərə və bu kimi ölkələrin konsert salonlarında onların orkestrləri ilə bir sıra məşhur dirijorların təfsirində çoxlu sayda çıxışlar edib. Bu gün də mahir pianoçunun qastrol səfərləri onun yaradıcılığına yeni səhifələr yazır. Y.Axundova 1984-cü ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb. 2003-cü ildə dosent, 2009-cu ildə isə professor elmi dərəcələrinə yiyələnib.

 

Yeganə Axundova 

"Mi Parti"

İfa edir: Yeganə Axundova 

Loading the player...
Yeganə Axundova 

"Yaş o yaş deyil ki"

Söz. F. Qoça.

İfa edir: Brilyant Dadaşova 

Loading the player...
Yeganə Axundova 

"Ayrılıq"

Söz. R. Rövşən

İfa edir: Azərin

Loading the player...
Yeganə Axundova 

"Sənə qalsın"

Söz. Vahid Əziz

İfa edir: Zülfiyyə Xanbabayeva

Loading the player...
Yeganə Axundova 

"Soyuqlaşdın"

Söz. Vahid Əziz

İfa edir: Azərin

Loading the player...
Yeganə Axundova 

"İthaf"

Musiqi kompozisiyası

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1