İFAÇILAR


Musiqi alətlərində çalanlar musiqi əsərlərini ifa edərək, bəstəkarın öz əsəri ilə dinləyicilərə çatdırmaq istədiyi əhval-ruhiyyəni, ideya və düşüncələri əks etdirirlər. 

AZƏRBAYCAN İFACILARI

 

Qasımova Fidan Əkrəm qızı (17.06.1947)

 

Azərbaycanın opera müğənnisi, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti (1982), SSRİ xalq artisti (1988), Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatı laureatı (1984).

 

Qasımova Fidan Əkrəm qızı (d. 17.6.1947, Bakı) – Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını (1971) və Moskva Konservatoriyasının aspiranturasını (1974) bitirmişdir, İsveçrə (1973, Cenevrə) və Niderlandda (1975, Hertogenbos) keçirilən beynəlxalq müsabiqələrin iştirakçısı, musiqiçilərin C.Viotti ad. müsabiqəsinin (1977, Verçelli ş., İtaliya; birinci mükafat) laureatıdır. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı adına layiq görülmüş ilk azərbaycanlı qadın müğənnidir.

 

1974-cü ildən Azərbaycan Opera və Balet Teatrının solistidir. Partiyaları: Nigar ("Koroğlu" Ü.Hacıbəyli), Mikaela ("Karmen" J.Bize), Marqarita ("Faust" Ş.Quno), Mimi, Çio-Çio-san ("Bohema", "Çio-Çio-san" C.Puççini), Tatyana ("Yevgeni Onegin" P.Çaykovski), Dezdemona, Aida ("Otello", "Aida" C.Verdi), Sevil ("Sevil" F.Əmirov) və s. Repertuarına Azərbaycan (Ü.Hacıbəyli, A.Zeynallı, Q.Qarayev, A.Məlikov, Niyazi), rus (M.Qlinka, P.Çaykovski, S.Raxmaninov), Qərbi Avropa (A.Stradella, İ.S.Bax, G.F.Hendel və b.) bəstəkarlarının kamera-vokal əsərləri, eləcə də Azərbaycan xalq mahnıları ("Laçın", "Qubanın ağ alması", "Girdim yarın bağçasına", "Evləri var xana-xana" ve s.) daxildir.

 

1974-cü ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs deyir (1990-cı ildən professor). 1992-ci ildən İstanbul Dövlət Universiteti Konservatoriyasının professorudur. Xarici ölkələrdə (Çexoslavakiya, Almaniya, Danimarka, Portuqaliya, Belçika, Rumıniya, Hollandiya, Türkiyə və s.) qastrolda olmuşdur. Kinoda çəkilmişdir ("Torpaq. Dəniz. Od. Səma"). Azərbaycanıın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir. Müğənni Xuraman Qasımovanın bacısıdır.

 

F.Bədəlbəyli

"Ave Mariya"

İfa edir: Fidan Qasımova

Loading the player...
Velazquez  

"Besame mucho"  

İfa edirlər: Xuraman və Fidan Qasımova

Loading the player...
T.Quliyev

"Qızıl üzük" 

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
F.Şubert.

"Du bist die Ruhe"

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
S.Raxmaninov.

"Yasəmən" 

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
Q.Qarayev

"Gürcüstan təpələrində" 

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
C.Puççini.

"Boqema" operasından ariya

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
C.Puççini.

"Toska" operası. Toskanın ariyası

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
"Xumar oldum"

Xalq mahnısı 

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
"Qubanın ağ alması"

Xalq mahnısı  

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
"Ay nənə"

Xalq mahnısı  

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
Ü.Hacıbəyli 

"Sənsiz"

İfa edir:  Fidan və Xuraman Qasımovalar

Loading the player...
Səid Rüstamov

"İntizar"

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
"Laçın"

Xalq mahnısı  

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
"Girdim yarın bağçasına"

Xalq mahnısı  

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
"Aman ovçu"

Xalq mahnısı  

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
"Sarı gəlin"

Xalq mahnısı  

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
"Evləri var xana-xana"

Xalq mahnısı  

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
"Səndən mənə yar olmaz"

Xalq mahnısı  

İfa edir:  Fidan Qasımova

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1