BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Emin Sabitoğlu - Mahmudov Emin Sabit oğlu (1937 - 2000)

 

Bəstəkar.

 

Emin Sabitoğlu 1937-ci il noyabr ayının 2-də Bakıda anadan olub. Musiqi məktəbindən sonra Konservatoriyaya daxil olub (1954, Qara Qarayevin sinfi). İki ildən sonra P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasına keçirilib (1956-1961, Y.Şaporinin bəstəkarlıq sinfi). 1961-ci ildə "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında musiqi redaktoru vəzifəsində çalışıb. Sonrakı illərdə Dövlət Filarmoniyasında bədii rəhbər, Ü. Hacıbəyov adına Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) müəllim işləyib. Bir simfoniya, üç simfonik poema, üç kantata, simli kvartet, skripka və fortepiano üçün poema yazıb. Lakin bir neçə musiqi janrı onun yaradıcılığının əsasını, müəyyənedici hissəsini təşkil edir.

 

O, 600-dən artıq mahnı, 9 musiqili komediya, 40-a yaxın filmə musiqi bəstələyib. "Dərələr", "Bakı, sabahın xeyir", "Uzaq yaşıl ada", "Dağlar", "İnsaf da yaxşı şeydir" mahnıları çoxsaylı əsərlərindən bəziləridir. Tamaşalara yazdığı musiqilər də özünəməxsusluğu ilə seçilir. Paytaxt teatrları ilə yanaşı Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir, Naxçıvan teatrlarının tamaşalarına musiqi bəstələyib. Emin Sabitoğlu 18 noyabr 2000-ci ildə Bakıda vəfat edib.

 

Sabitoğlu Emin

"Aman ayrılıq"

İfa edir: Sabitoğlu Emin

Loading the player...

Sabitoğlu Emin

"Bağışla" 

İfa edir: Flora Kərimova

Loading the player...

Sabitoğlu Emin

"Neyləyim" 

İfa edir: Akif Islamzadə

Loading the player...

Sabitoğlu Emin

"Payız gəldi"

İfa edir: Hüseyn Bakılı (Həsənov)

Loading the player...

E. Sabitoğlu

"Laylay”

İfa edir:  Şövkət Ələkbərova

Loading the player...

E. Sabitoğlu

"İnsaf da yaxşı şeydi"

İfa edir:  Zeynəb Xanlarova

Loading the player...

E. Sabitoğlu

"Əhv etdim"

İfa edir:  Yalçın Rzazadə

Loading the player...

E. Sabitoğlu

"Ala gözlüm"

İfa edir:  Akif İslamzadə

Loading the player...

E. Sabitoğlu

"Dağları duman alanda"

İfa edir:  Zeynəb Xanlarova

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1