BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Abbasov Əşrəf Cəlal oğlu. 1920 - 1992

 

Azərbaycan bəstəkarı, musiqişünas və pedaqoq.

 

Azərbaycan SSR Əməkdar İncəsənət xadimi (1963), Azərbaycanın SSR Xalq Artisti, professor (1968), Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru (1953–1957). Əşrəf Cəlal oğlu 1920-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi Şuşada bitirmişdir.

 

1948-ci ildə Azərbaycan Konservatoriyasını, 1952-ci ildə isə Moskva Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasını bitirmişdir.1953–1957-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru olmuşdur. Əşrəf Abbasov 1965-ci ildə ilk Azərbaycan uşaq baleti "Qaraca qız"ı yazmışdır.

 

O, fortepiano və orkestr üçün konsertin (1946), simfonik orkestr üçün "Konsertino"nun (1948), "Şuşa" (1945), "Gələcək gün" (1952), "Dramatik" (1953) simfonik poemalarının, "Səndən mənə yar olmaz" (1963), "Dağlar qoynunda" (1970) operettalarının, bir çox instrumental əsərin, xor, mahnı, romansın, həmçinin "Ü. Hacıbəyov və onun "Koroğlu" operası" (1956) və bir sıra başqa nəzəri əsərlərin və məqalələrin müəllifidir.

 

Əşrəf Abbasov 1992-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.

 

Abbasov Əşrəf

"Heyran olmuşam"

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...
Abbasov Əşrəf

"Efiopiya eskizləri" – simli kvartet.

İfa edir: A.Aliyev – 1 cı skripka; B.Mehdiyev – 2 ci skripka; C.Məmmədov – slt; R.Abdullayev – violonçel.

Loading the player...
Abbasov Əşrəf

"Mənim Həyatim – Həyatım mənim"

Üç hissəli musiqili komediya

İfa edir: Ş.Qurbanov ad. Az.Döv. Musiqili komediya teatrının solistləri, xoru və orkestri. Dirijor Tale Qəniyev.

I hissə
Loading the player...
II hissə
Loading the player...
III hissə
Loading the player...
Abbasov Əşrəf

"Qaraça qız"- balet

İfa edir: SSRİ Böyuk teatrının simfonik orkestri.

Dirijor A.Juraytis(1ci süita); F.Luzanov (2 ci süita).

I süita. Lirik reqsi
Loading the player...
I süita. Qaraça qızın ikinci rəqsi
Loading the player...
I süita. Adajio
Loading the player...
I süita. Qızların rəqsi. Qaraçıların rəqsi
Loading the player...
I süita. Final
Loading the player...
II süita. Qiriş
Loading the player...
II süita. Qaraça qız və Pəricahan, Adajio, Qaraçıların rəqsi
Loading the player...
II süita. Yasamən və Qaraçı qız
Loading the player...
II süita. Qaraçıların düşərqəsi
Loading the player...
Abbasov Əşrəf

"Səndəm mənə yar olmaz" musiqili komediyasından Savalanın ikinci ariyası.

İfa edir: M.Əhmədov; K.Abbasovun və S.Ələskərovun r/a orkestr.

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1