BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Rüstәmov Sәid Әli oğlu. 1907—1983

 

Bәstәkar, dirijor vә pedaqoq.

 

Azәrbaycanın xalq artisti (1957). Stalin mükafatı laureatı (1951). Professor (1973). 1926-cı ildә müәllimlәr seminariyasını, 1930-cu ildә Bakı musiqi mәktәbinin tar sinfini (Hacıbəylidən vә M. Mәnsurovdan dәrs almışdır), 1932-ci ildә APİ-ni bitirmişdir.

 

1931-ci ildәn Azәrbaycan Radio Verilişlәri Komitәsindә Hacıbəylinin tәşkil etdiyi Azәrbaycan Xalq Çalğı Alәtlәri Orkestrinin konsertmeysteri, 1935—73-cü illәrdә һәmin orkestrin bәdii rәһbәri vә baş dirijoru olmuşdur.

 

1938 ildә Moskvada keçirilәn Azәrbaycan incәsәnәti ongünlüyündә göstәrilәcәk «Arşın mal alan» musiqili komediyasını Hacıbəylinin sifarişi ilә xalq çalğı alәtlәrinin müşayiәti üçün işlәmiş vә tamaşa onun dirijorluğu ilә göstәrilmişdir. "Beş manatlıq gәlin", "Durna", "Rәisin arvadı" musiqili komediyalarının, xalq çalğı alətləri orkestri üçün Cəngi, Qəhrəmanipyeslərinin, bir çox maһnıların ("Sürəyya", "Mən sülhə səs verirəm", "Hardasan", "Qurban adına", "Alagöz", "Bənövşə", "Sumqayıt"), "Hacı Qara", "Vaqif", "Almaz", "Bahar suları" və b. tamaşalara musiqinin müәllifidir.

 

Rüstәmov Sәid

"Alagöz"

İfa edir: Amanat Səlimova

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Bənövşə"  

İfa edir: Gülağa Məmmədov   

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Hardasan" 

İfa edir: Şövkət Ələkbərova

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Həkim qız"

İfa edir: Gülağa Məmmədov

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"İntizar"

Söz. Z.Xalil. İfa edir: Bülbül

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Sürəyya"

Söz. Z.Xalil. İfa edir: R.Behbudov

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Sənindir"

Söz. M.S.Ordubadi. İfa edir: R.Behbudov

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"İllər"

Söz. B.Vahabzadə. İfa edir: L.İmanov

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Sevgi"

Söz. S.Rüstam. İfa edir: L.İmanov

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Oxu gözəl"

Söz. B.Vahabzadə. İfa edir: Ş.Ələkbərova

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Lay lay"

İfa edir: Ş.Ələkbərova

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Dedim, dedi"

Söz. H.Arif. İfa edir: G.Məmmədov

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Şer deyilmi?"

Söz. H.Arif. İfa edir: G.Məmmədov

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Bimədim"

Söz. İ.Safarlı. İfa edir: F.Mehrəliyeva

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Getmə, getmə"

İfa edir: R.Muradova

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Oxu tar"

Söz. M.Müşviq. İfa edir: X.Məmmədova

Loading the player...

Rüstәmov Sәid

"Qurban adına"

Söz. İ.Safarlı. İfa edir: İ.Muradov

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1