BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Hüseynzadə Ədılə Hacıağa qızı (1916-2005)

 

Bəstəkar.

 

O, 1916-cı il aprelin 28-də anadan olub. XX əsrin 40-cı illərində Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü və xeyir-duası ilə musiqi aləminə gəlmişdir. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını 1953-cü ildə bəstəkarlıq ixtisası üzrə bitirmiş ilk Azərbaycanlı qadındır.Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1982),

Əsərləri: simfonik poema, simli kvartet, kantata, xor miniatürləri. Bəstəkarın yaradıcılığında romans janrı üstünlük təşkil edir. Nizaminin sözlərinə yazılmış "Vəslin həvəsi" romansı, R.Rzanın sözlərinə "Duyğular" vokal silsiləsi və b.adlarını sadalamaq olar.

 

 

 

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1