BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Tofiq Əhmədağa oğlu Bakıxanov (08.12.1930)

 

Azərbaycan bəstəkarı, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti (1991), professor (1983)

 

1930-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1953-cü ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını skripka üzrə professor A.Amitonun, 1957-ci ildə isə bəstəkarlıq üzrə professor Qara Qarayevin sinfini bitirib. 1973-cü ildə Respublikanın Əməkdar İncəsənət xadimi fəxri adına layıq görülmüşdür.

 

1983-cü ildə professor adı almışdır. 1991-ci ildə ona Azərbaycan Respublikasının xalq artisti adı verilib. 1996-cı ildə Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyasının İncəsənət Doktoru seçilmişdir. 1994-2000-ci illərdə Abbasqulu ağa Bakıxanov adına mükafatın laureatıdır. Eləcə də 2000-ci ildə "Şöhrət ordeni" ilə təltif olunmuşdur.

 

1969-cu ildə Parisdə keçirilən VII beynalxalq rəqs festivalının, 1998, 2000, 2001-ci illərdə Quzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətində II, IV, V beynəlxalq «Bellapais» musiqi festivallarında , Moskvada, Tbilisidə, son illərdə İstanbul, İzmir, Tehran, Bolqarıstanda müəllif konsertləri ilə çıxış etmişdir.

 

 

Bakıxanov Tofiq

Konsert № 2

İfa edir: Telman Hacıyev

Loading the player...

Bakıxanov Tofiq

Kansonetta

İfa edir: Telman Hacıyev

Loading the player...

Bakıxanov Tofiq

Ballada

İfa edir: Telman Hacıyev

Loading the player...

Bakıxanov Tofiq

"Səhər nəğməsi"

İfa edir: Telman Hacıyev

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1