BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Әliverdibәyov Nazim Ağalar oğlu (1926—1985)

 

Bəstəkar.

 

Hacıbəylinin dayısı oğludur. 1952-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakultəsini (professor Cəcıyevin sinfi) bitirmişdir. Hacıbəylinin "Әsli vә Kәrәm" vә "Leyli vә Mәcnun" operalarını yenidәn orkestrlәşdirmişdir. Hacıbəylinin nәşr edilmiş "Leyli vә Mәcnun" (1983) vә "Koroğlu" (1985) operalarının partituralarının redaktoru olmuşdur.Əsərləri: uşaqlar üçün "Cırtdan" hağıl-operası, "Nazxanım naz edir" musiqili komediyası, "Muğam" xoreoqrafik lövhələri, 2 balet süitası, "Mingəçevir" simfonik poeması, xalq çalğı alətləri orkestri üçün "İçəro şəhər" musiqi lövhələri, silsilə romanslar, kamera-instrumental və xor əsərləri, "Bayatı-Şiraz" muğamının a capella xoru üçün işləməsi, teatr tamaşalarına və kinofilmlərə yazılmış musiqi.

1951—85-ci illәrdә Bulbul adına orta ixtisas musiqi mәktәbindә (1964—85-ci illәrdә direktor) vә Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dәrs demişdir.

 

Əliverdibəyov Nazim

"Bayatı-Şıraz" simfonik muğam

Orqan - Rəna İsmayılova

Loading the player...

Əliverdibəyov Nazim

"Elegiya" Qanun üzrə bəstələnmiş

Qanun: Çinara Mütəllimova

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1