BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Quliyev Cavanşir Rəhim Oğlu ( 22.11.1950)

 

Bəstəkar, 1950-ci il noyabrın 22-də anadan olub.

 

1975-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkar kimi professor C.Hacıyevin sinfi üzrə bitirmişdir. Hal-hazırda Şimali Kiprdə pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü (1978), Azərbaycan Lenin komsomolu mükafatı laureatı (1982), Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi (1992), Professor (2005), "Humay" və "Qızıl dərviş" mükafatlarının laureatıdır.

 

Əsərləri: "Yeddi məhbusə" 2 hissəli musiqili komediya (libretto - Ə.Əmirli. 2003),"Bayatı" Hollandiyanın "Atlas" orkestri üçün poema (2004), dördüncü Simfoniya "Dastan" (1994-2006), "Melodiya" violino, violonçel və piano üçün (2008), "Oğuznamə" baletindən birinci süita simfonik orkestr üçün (2010), "Expromte Suite" violino, violonçel və piano üçün 4 hissəli süita (2011), "Üç əhval" kamera orkestri üçün 3 hissəli süita (2011).

 

Filmlərə musiqi: "Cavid ömrü" (bədii film, ssenari Anar, rej. Ramiz Həsənoğlu. 2007), "Buta" (bədii film, ssenari və rej. İlqar Nəcəf. 2009),"Əli Kərim" (sənədli film, ssen. və rej. Tariyel Vəliyev. 2010), "Sübhün səfiri" (bədii film, ssen. Anar, rej. Ramiz Həsənoğlu. 2012).

 

Tamaşalara musiqi: "Müqəddəs Valentin günü" (müəllif - Ə.Əmirli. 2003), "Brusseldən məktublar" (müəllif - H.Həsənov. 2003), "Rəqabət" (müəllif - B.Vahabzadə.2004), "Woyzeck" (müəllif - G.Bühner.2007), "Biznesmen" (müəllif - R.Abdullayev. 2007), "Körpü" (müəllif - İ.Piriyev. 2008), "Yedəkçi" (müəllif - C.Müsahipzadə. 2009), "Rumuz Qoncagül" (müəllif O.Arayıcı. 2010), "Sofoklesin Antiqonesi" (müəllif - B.Brext. 2011), "Küçük adam, ne oldu sana?" (müəllif - H.Fallada. 2011),"Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah" (müəllif - M.F.Axundov. 2012), "Töre" (müəllif - T.Özakman. 2012).

 

Quliyev Cavanşir

Simfonik orkestr və zurna üçün uvertura

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

Skripka və saz üçün sonata

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Əsgər marşı

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Bura Vətəndir

İfa edir: Akif Islamzadə 

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Getmə"

Söz. Miryusif 

İfa edir: Aygün Kazımova 

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Falçı

Söz. Bəxtiyar Vahabzadə

İfa edir: Aygün Kazımova 

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Qızım

Söz. Adıl Babayev

İfa edir: Aygün Kazımova

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Vəfasızsan

Söz. Kəmalə Şıxəli qızı

İfa edir: Aygün Kazımova 

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Bilməm"

Söz. Əlibala Hacızadə 

İfa edir: Aygün Kazımova 

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Səninlə

Söz. Zemfira Quliyeva

İfa edir: Aygün Kazımova 

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Tənha qadın"

Söz. Zahidə-xanim 

İfa edir: Aygün Kazımova 

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Son gecə"

Söz. Piruz Dilençi 

İfa edir: Aygün Kazımova 

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Ot kökü üstə bitər" 

Söz. Vaqif Səməd oğlu

İfa edir: Aygün Kazımova 

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"İtgin gəlin

Söz. Əlibaba Hacızadə

İfa edir: Aygün Kazımova 

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

"Əlvida

İfa edir: Cavanşir Quliyev 

Loading the player...

Quliyev Cavanşir

«Tamerlan» simfonik eskizləri

Azərbaycan Dövlət Televiziya və

Radio verilişləri şirkətinin Böyük simfonik orkestri

Dirijor - Ramiz Məlik-Aslanov

"Şair Kirmani"
Loading the player...
"Olqa"
Loading the player...
"Bəyazidin ordusu"
Loading the player...
"Bingül dərəsi"
Loading the player...
"Tamerlan ordusu"
Loading the player...
"Bəyazidin düşüncələri"
Loading the player...
"Tamerlanın düşüncələri"
Loading the player...
"Saray rəqsi"
Loading the player...
"Təlxək"
Loading the player...
"Döyüş"
Loading the player...
"Üç çinar yarpağı "simfonik süitası
I hissə
Loading the player...
II hissə
Loading the player...
III hissə
Loading the player...

Quliyev Cavanşir

«Tamerlan» simfonik eskizləri

Azərbaycan Dövlət Televiziya və

Radio verilişləri şirkətinin Böyük simfonik orkestri

Dirijor - Ramiz Məlik-Aslanov

I hissə
Loading the player...
II - III hissələr
Loading the player...

Quliyev Cavanşir

Kvartet (I hissə) 

İfa edir: İ.Hacıyev, N.Zeynalov, E.Mustafayev, A.Mustafayeva 

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1