BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Mansurov Eldar (1952)

 

Bəstəkar

 

1979-cu ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakultəsini professor C. Hacıyevin sinfi üzrə bitirmişdir. Görkəmli tarzən Bəhram Mansurovun ailəsində anadan olub. Əsərləri: "Kleopatra" və "Olimp" baletləri, 5 simfoniya, 2 simfonik poema, violino və orkestr üçün Konseert, tar və simli kvartet üçün "Saqinamə", "Mahur-Hindi" simfonik muğamı və xor əsərləri, "Sevgilimin anası" müzikli, kamera-instrumental və xor əsərləri, 300-dən artıq mahnılar, teatr tamaşalarına və kinofilmlərə musiqi. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimidir.

 

Bəhram Mansurov, Eldar Mansurov

Bayatı-Şıraz

Loading the player...

Bəhram Mansurov, Eldar Mansurov

Segah

Loading the player...

Bəhram Mansurov, Eldar Mansurov

Mahur-Hindi

Loading the player...

Bəhram Mansurov, Eldar Mansurov

Şur

Loading the player...

Bəhram Mansurov, Eldar Mansurov

Şüştər

Loading the player...

Bəhram Mansurov, Eldar Mansurov

Bayatı-Kürd

Loading the player...

Bəhram Mansurov, Eldar Mansurov

Çahargah

Loading the player...

Bəhram Mansurov, Eldar Mansurov

Çahargah

Loading the player...

Eldar Mansurov

Karvan

Loading the player...

Eldar Mansurov

Yarı məndə, yarı səndə

Loading the player...

Eldar Mansurov

Gözlə məni

Loading the player...

 

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1