BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Dadaşov Dadaş Hacibala Oğlu ( 30.08.1935 )

 

Bəstəkar, 1935-ci il avqustun 30-da anadan olub.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü (1966), Dosent (1994),

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi (2005),

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti (2008), Professor (2008).

 

Əsərləri: “İthaf” qanun və piano üçün Poema (2002), “Röya” səs və piano üçün romans (söz. – L.Akan. 2002), Violin və piano üçün “Elegiya və Skerso” (2003), “Mevlana” vokal-instrumental kompozisiyası (söz. – Y.Solmaz. C.Rumiyə həsr olunub. 2005), Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Qobustan lövhələri” (2006), Simli orkestr üçün 2 saylı Simfoniya (2007), Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün Konsert marşı (2007) , Qanun və simfonik orkestri üçün Konsert (2009), Kamança və piano üçün “Kapriççio” (2012), Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün Rəqs süitası (2012), Kamera simfoniyası (2012), Azərbaycan və Türkiyə xalq musiqisinin xor və orkestr üçün aranjimanı (2002-2005).

 

Dadaşov Dadaş

Adajio və skertso

İfa edir: Azad Əliyev (violin), Roza Şifrin (f-no)

Loading the player...

Dadaşov Dadaş

"Bilək qədrini". Söz. T.Mütəllibov

İfa edir: Brillyant Dadaşova

Loading the player...

Dadaşov Dadaş

Fortepiano üçün iki prelüd

İfa edir: Vəfa Əliyeva

Loading the player...

Dadaşov Dadaş

"Hüsnün olduqca füsun". Söz. Füzuli

İfa edir: Nurlan Əzizbəyli

Loading the player...

Dadaşov Dadaş

"Skertso" qanun üçün

İfa edir: Rəşad İlyasov

Loading the player...

Dadaşov Dadaş

"Naxışlar"

İfa edir: Çinarə Mütəllibova,

Ukrayna Simfonik Orkestri, dirijor: Kərimov Fəxrəddin

Loading the player...

Dadaşov Dadaş

"Təzədən". Söz. T.Mütəllibov

İfa edir: Brillyant Dadaşova

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1