BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Əzizli Əziz Əkbər oğlu (1933 - 2005)

 

Bəstəkar

 

Əziz Əzizli 1933-cü il sentyabrın 30-da anadan olub.

1957-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının ifaçılıq fakultəsini (tromba - E.Əfəndiyevin sinfi), 1966-cı ildə isə bəstəkarlıq kafedrasını (professor Q.Qarayevin sinfi) bitirmişdir. Uzun illər A.Zeynallı adına Bakı musiqi texnikumunda çalışmış, Azərbaycan Televiiziyasının estrada-simfonik orkestrinin bədii rəhbəri olmuşdur.

Əsərləri: A capella xoru üçün 12 pyes (1991), 4 saylı simli Kvartet (1992), "Nəbi" operası (libretto - S.Rüstəm, F.Mehdiyev, 1993). B.Vahabzadə, N.Xəzri, F.Qoca, Y.Həsənbəy, R.Zəka, H.Ziya, C.Novruz və b. şairlərin sözlərinə yazılmış mahnıların müəllifidir(1990-2001).


Əzizli Əziz

"Sonatina" (II hissə)

İfa edir: Ülviyyə Hacıbəyova

Loading the player...

Əziz Əzizli

"Poema" violonçel və fortepiano üçün

İfa ed. Rasim Abdullayev (violonçel); Almaz Mehdiyeva (f-no).

Loading the player...

Əzizli Əziz

" Poema"

İki skripka, alt və violonçel üçün.

İfa ed. Azad Əliyev – 1 ci skripka; Rafiq Zamanov – 2 ci skripka; Yusif Həsənov – alt; Rasim Abdullayev – violonçel.

Loading the player...

 

 

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1