BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Bәdәlbәyli Әfrasiyab Bәdәl bәy oğlu. 1907—1976

 

Bәstәkar. dirijor, musiqişünas, librettoçu.

 

Azәrbaycanın xalq artisti (1960). B. Bәdәlbәyovun oğlu, Hacıbəylinin xalanәvәsidir.

 

İlk Azәrbaycan baletinin ("Qız qalası", 1940) müәllifidir. 1930-cu ildәn ömrünün sonunadәk AOBT-nın dirijoru olmuşdur. Repertuarında Avropa, rus, elәcә dә Azәrbaycan bәstәkarlarının әsәrlәri, o cümlәdәn Hacıbəylinin "Leyli vә Mәcnun" operası müһüm yer tutmuşdur.

 

Hacıbəyli ilə sıx yaradıcılıq vә şәxsi dostluq әlaqәlәri saxlamışdır.

 

Bədəlbəyli Əfrasiyyab

"Dumanlı Təbriz" pyesdən mahnı

İfa edir: Rübabə Muradova

Loading the player...

Bədəlbəyli Əfrasiyyab

"Qız qalası" baleti 

Giriş

Loading the player...

Gülyanaq və Poladın adajiosu

Loading the player...

Azərbaycanlı qızın rəqsi

Loading the player...

Gülyanağın toy rəqsi (Xalq mövzusu)

Loading the player...

Bədəlbəyli Əfrasiyyab

"Nizami" operasında ariya

İfa edir: Fatma Muxtarova

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1