BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

İsmayil Soltan Oğlu Hacibəyov ( 02.09.1949 - 2006 )

 

İsmayıl Hacıbəyov 1949-cu il sentyabrın 2-də anadan olub. Bəstəkar Soltan Hacıbəyovun oğludur.

 

1972-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakultəsini professor Q.Qarayevin sinfi üzrə bitirmişdir.

Piano Üçün "Albomdan Səhifələr" Süitası (1991); Piano Üçün "Üç Idilliya" (1992); Fleyta Və Simli Orkestr Üçün "Konsertştük" (1993); Oktet Üçün "Divertisment" (1993); Dantenin Söz. 4 Romans (1996); "Füruzə" Operası /Libretto – Müəllifindir/ (1997); Fleyta, Klarnet və Piano Üçün "İstəklər" Triosu (1998); Nəfəsli Alətlər Üçün Kvintet (1999); A' Capella Xoru Üçün 3 Vokaliz (2000).

 

"Humay" Milli mükafatı laureatı, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru olmuşdur.

 

Hacıbəyov İsmayıl

"Cəngi" Fortepiano və Orkestr üçün Rapsodiya

İfa edir: Radio və Televiziya Simfonik Orkestri, dirijor - Ramiz Məlikaslanov

Loading the player...

Hacıbəyov İsmayıl

Three Sketches a la Watteau

Ifa edirlər: Ülviyyə Vəliyeva, Murad Adıgözəlzadə,

Elnara Haşımova və Tamilla Quliyeva

Loading the player...

Hacıbəyov İsmayıl

Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester

Ifa edir: Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik

Orkestr, skripka - Elina İsmət, violonçel - Eyyub Əliyev

Loading the player...

Hacıbəyov İsmayıl

"Vatto ruhlu eskizlər"

Ifa edir: Ülviyyə Hacıbəyova, piano

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1