BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Dadaşova Elnarə Rəhimağa Qizi ( 25.06.1952 )

 

Bəstəkar, 1952-ci il iyunun 25-də anadan olub.

 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkar kimi 1975-ci ildə (professor Q.Qarayevin sinfi) bitirmişdir.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü (1977), Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi (2007), Dosent (2008), Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (2010), Professor (2011).

 

Əsərləri: Fleyta və piano üçün “Muğamsayağı” (2002), “Ata” soprano və piano üçün Romans (söz. – R.Rza. 2003), Simli orkestr üçün “Xoral” (2004), Orqan üçün “Segah üstündə fantaziya” (2006), “Deyingən bədqılıq”, “Ağlağan”, “Zarafatçı” fortepiano üzrə tədrisin III sinif şagirdləri üçün 3 pyes (2008), Piano üçün 15 fuqa (2010), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İuniversitetinin Himni ikisəsli xor və Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblı üçün (söz.- R.Rza. 2011), Milli nəfəsli alətlər və piano üçün Kvintet (2011), Piano üçün 4 fuqa (2011), Səs, 2 piano və zərb alətləri üçün Ariya (2012), “Sayalı” baleti (2012), S.Tağıyevanın, M.Babayevanın sözlərinə mahnılar (2003-2005).

Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq namizədi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professorudur.

 

Dadaşova Elnarə

Prelüd №6 piano üçün

İfa edir: Yulduz Aslanova (piano)

Loading the player...
Dadaşova Elnarə

"Sarı gəlin" lirik-xalq aranj. Tenor və Kamera Orkestr üçün 

İfa edir:  solist - Rauf Adigözəlov (tenor),

Niyazi adına Azerbaycan Dövlət Kamera Orkestri, dirijor - Yaşar İmanov

Loading the player...
Dadaşova Elnarə

Simli Kvartet №2

İfa edir:  1 skripka - T.Əliyeva, 2 skripka - H.Rəhimova,

skripka - R.Seyidzadə, violonçel - R.Abdullayev

Loading the player...
Dadaşova Elnarə

"Triptix"

İfa edir: Q.Qarayev adına Kamera Orkestri, dirijor - Ramiz Məlikaslanov

Loading the player...
Dadaşova Elnarə

"Mənim tanrım". Söz. - H.Cavid

İfa edir: E.Rəhimova - soprano

Loading the player...
Dadaşova Elnarə

"Ürəyinə vuruldum". Söz. - B.Vahabzadə

İfa edir: E.Rəhimova - soprano

Loading the player...
Dadaşova Elnarə

"Bayatım mənim". Söz. - C.Gəyçaylı

İfa edir: E.Rəhimova - soprano

Loading the player...
Dadaşova Elnarə

"Səni ürək bilmişəm". Söz. - B.Vahabzadə

İfa edir: E.Rəhimova - soprano

Loading the player...
Dadaşova Elnarə

"Ana". Söz. - S.Tağıyeva

İfa edir: F.Məmmədova - soprano

Loading the player...

 

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1