BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Nəzirova Elmira Mirzə-Rza qızı ( 30.11.1928 - 23.01.2014)

 

30 noyabr 1928-ci il Bakıda anadan olmuşdur. Bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi (1964).

 

 

1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını H.H.Şaroyevin fortepiano sinfi üzrə, 1954-cü ildə isə B.Zeydmanın bəstəkarlıq sinfi üzrə bitirmişdir. 1951-ci ildən Konservatoriyada fortepiano sinfində müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olub (1971-ci ilə qədər).

 

Əsərləri: simfonik orkestr üşün - Uvertyura (1953), fortepiano və simfonik orkestr üçün I Konsert (1954), (F.Əmirovla birgə. 1957), III (Gənclik . 1968), skripka və fortepiano üçün - Simli kvartet (1952), Elegiya (1958), violonçel və fortepiano üçün - Sonata (1952), 2 fortepiano üçün alban xalq mövzularında Süita (F.Əmirovla birgə. 1855), fortepiano üçün - 5 prelüdiya (1947), 4 etüd (1953), Variasiyalar (1953), Sonatina (1954) 5 uşaq pyesləri (1957), Sonata Poema (1969), xalq mahnılarının işlənmələri, kino və dram tamaşalarına musiqi.

 

Nəzirova Elmira

Fortepiano və orkestr üçün Ərəb mövzularında konsert.

İfa edir: Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, dirijor – Rauf Abdullayev, 

solist – Fərhad Bədəlbəyli

Loading the player...
Nəzirova Elmira

Prelüd №4

İfa edir:  Ester Yofi (fortepiano)

Loading the player...

 

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1