BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Bağırov Zakir Cavad oğlu. (16.03.1916 — 1996)

 

Azərbaycan bəstəkarı, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1961).

 

Zakir Bağırov 16 mart 1916-cı ildə Şuşada anadan olmuşdur. 1949-cu ildə Moskva Dövlət Konservatoriyasını bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim, 1970-ci ildən isə musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri işləmişdir.

 

Bir çox teatr tamaşasına və kinofilmə musiqi yazmışdır. "Şərəf Nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir. Bəstəkar "Aygün"(1972), "Qoca Xattabıç" operalarının, "Kəndimizin mahnısı" (1958), "Qaynana" (1974) operettalarının, xalq çalğı alərləti orkestri üçün süitaların, fortepiano və orkestr üçün Konsertin, orqan üçün improvizasiya və fuqanın, "Çahargah" muğamı əsasında arfada solo üçün əsərin, kamera-instrumental əsərlərin. mahnı və romnsların müəllifidir. Zakir Bağırov 1996-cı ildə vəfat etmişdir.

 

Bağırov Zakir

"Könlüm sənindir"

İfa edir:  İlqar Muradov

Loading the player...

Bağırov Zakir

"Niyə susdun gözəl oğlan" 

İfa edir:  Şövkət Ələkbərova

Loading the player...

Bağırov Zakir

"Romans

İfa edir:  Şövkət Ələkbərova

Loading the player...

Bağırov Zakir

"Müqqədimə

İfa edir:  Ülviyyə Hacıbəyova

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1