MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİValtorn 

(alm. Walthorn – meşə şeypuru; ital. corno)

 

Mis nəfəs aləti, yumşaq tembrli səslənməyə malikdir.

 

Simfonik orkestrdə və nəfəsli orkestrdə adətən cüt sayda istifadə olunur, həm solo, həm də müşayiətçi alət kimi tətbiq olunur.

 

İki növü var:

1.Natural valtorn – XIX əsrin 30-cu illərinə qədər yayılmışdır. Kiçik həcmli natural səssırasına malikdir.

2.Ventilli valtorn – XIX əsrin 30-ci illərindən ifaçılıq praktikasına daxil olub. Təkmilləşmiş alətdir, xromatik səssırasına malikdir. Səslənmə diapazonu kontroktavanın si səsindən ikinci oktavanın fa səsinə kimi əhatə edir.

 

V.A.Mosart

Valtorna və simfonik orkestr üçün Konsert №2

İfa edir: Primorskiy Dövlət Opera və Balet Simfonik

Orkestri, dirijor: A.Smirnov, solist: M.Melnikov

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1