MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİKontrafaqot  

 

Səslənməsinə görə ən aşağı, qalın səsli nəfəs aləti. Quruluşuna görə faqota yaxındır.

 

 

 

 

 

 

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1