MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİFleyta pikkolo 

 

Daha nazik və incə yüksək səsli alətdir. Bu, simfonik orkestrin ən incə səsli alətidir. Onun diapazonu təxminən fleyta ilə eyni olsa da bir oktava yuxarı səslənir.

 

Çox nadir hallarda alt və bas fleytalara da təsadüf edilir. Onların ölçüsü adi fleytadan bir qədər böyükdür və səsi daha qalındır.

 

 

A.Vivaldi

Fleyta pikkola və orkestr üçün Konsert C-dur

İfa edir: İ.Vasina (fleyta pikkola), İ.Qaniev (f-no)

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1