MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİTuba 

(ital., lat. tuba - truba)

 

Mis nəfəsli alət. Registrinə görə ən aşağı, qalın səsli alətdir.

 

 

 

 

 

 

 

A.Eşpay

Tuba və simfonik orkestr üçün Konsert

Solist: N.Butenko(tuba), T.Marıy (f-no)

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1