MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİSaksofon 

 

Dilçəkli nəfəs aləti; konus şəkilli gövdəsi var, quruluşuna və səs çıxarma imkanlarına görə klarnetə yaxındır.

 

1841-ci ildə belçikalı ixtiraçı A. Saks tərəfindən düzəldilmişdir. Nəfəsli və estrada orkestrlərində istifadə olunur.

 

 

 

 

A.Qlazunov

Saksofon üçün Konsert

İfa edir: R. Markelov, Lipesk simfonik orkestri

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1