MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİFluqelqorn  

 

Flugelqorn (нем. flugelhorn, от flugel — qanad və horn — nəfir )

 

Mis nəfəsli alətlər ailəsinə daxildir. Kənardan daha çox trubaya və kornetə bənzəyir. Amma geniş menzurasına və müştüklü hissə ilə fərqlənir. Əsasən 3 və ya 4 dəliyi olur.

 

Daha çox bu alət caz ansambllarında, simfonik orkestrində, nəfəsli orkestrlərin tərkibinə daxildir. Daha çox truba ifaçıları bir sıra musiqi nümunələrini bu alətdə ifa edirlər.

 

Fluqelqorn
Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1