MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİBas klarnet 

 

(ital. clarinetto basso)

Klarnet musiqi alətinin bir növü. İlk dəfə XIX əsrdə opera musiqisində, daha sonra simfonik musiqidə tətbiq olunmuşdur.

 

Quruluşuna görə klarnet kimidir, yalnız iri həcminə və bir qədər dəyişilmiş formasına görə fərqlənir.

 

 

 

 

A.Kazadezus

Konsert. 2 hissə

Solist: İ.Koçkin (bas klarnet), P.Şlak (f-no)

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1