MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİPikkolo truba

 

Pikkolo truba (ital. Pikkolo trumpet)

 

pikkolo və ya kiçik truba çox balaca mis nəfəsli musiqi alətidir. Özünün ən yüksək səs tembrinə görə orkestrdə və ümumiyyətlə bu nəfəsli alətlər ailəsində də xüsusi yeri vardır.

 

XIX əsrdən başlayaraq ta XX əsrə qədər müasirləşmiş pikkolo truba özünəməxsus ifa texnikasına, səslənməsinə, tembrinə görə fərqlənir. Uzunluğu 70 sm-dir.

 

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1