MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİBariton  

 

Bariton geniş menzuralı alətlər içərisində növünə görə fərqlənir. Bu alət daha isti və ekspressiv, lirik, ahəgdar səslənməyə malikdir. Özünün səs axıcılığı ilə orkestrdə daha əsas səs kimi təqdim olunur.

 

Bariton texniki imkanlarına görə heç də başqa bu qrupun alətləri arasında son sırada qalmır.

 

Aşağı registrdə kornetə xas olan dəqiq və yüngül hərəkətli səslər, orta və yuxarı registrdə isə daha çox izah olunmuş, şərh olunmuş hissələrdə səslənmə yaradır.

 

P.İ.Çaykovski

"Qu gölü" baletindən fraqment

İfa edir: K.Marzella

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1