MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİHoboy 

(ital. oboe; alm. Hoboe; fr. hautbois: haut – yüksək, bois – ağac)

 

Ağac nəfəsli alət; konus formalı alət olub klapanlar sistemi ilə təchiz olunur. Qədim ney alətindən törəmişdir. XVIII əsrin I yarısından professional musiqidə istifadə olunur.

 

Səslənmə diapazonu iki oktava yarım həcmindədir (kiçik oktava si-bemol, üçüncü oktava fa). Hoboyun növü – ingilis nəfiri.

 

Y.Haydn.

Qoboy və orkestr üçün Konsert

Rusiya Dövlət Akademik Kamera Orkestri

Dirijor: S.Rolduqin, solist: A.Utkin (hoboy)

Loading the player...

V.A.Mosart

Qoboy üçün Konsert C-dur

Novosibirks akademik simfonik orkestr

Dirijor: Q.Rinkyaviçus, solist: A.Oqrinçuk

Loading the player...


 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1