MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİKlarnet 

(ital. clarinetto)

 

Ağac nəfəs aləti; silindr şəkilli boru formasındadır, birdilçəkli olub, klapanlar sistemi ilə təchiz olunmuşdur.

 

Dörd müxtəlif növü var: böyük K., kiçik K., bas K., bassethorn (alt K.). Simfonik orkestrin tərkibinə daxil olan əsas alətlərdən biridir.

 

 

 

V.A.Mosart

Klarnet və simfonik orkestr üçün Konsert

Odessa simfonik orkestri

Dirijor: A.Samoil, solist: L.Popov

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1