MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİTrombon 

(ital.trombone – böyük truba)

 

16-cı əsrdə meydana gəlmiş mis nəfəsli alət. Simfonik orkestrlərdə mis nəfəsli alətlər qrupunun tərkibinə daxildir. Bax: Simfonik orkestr, Partitura.

 

 

 

 

 

 

N.Rimskiy-Korsakov

Trombon üçün Konsert

Dirijor: A.Pestov

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1