MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.
KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİİngilis nəfiri 

(ital. corno inglese)

 

Bəm hoboy. Düzgün olan angle (künc, küncə salınmış)– ov hoboyunun formasından yaranan nəfir sözünün yerinə, fransızca anglais (ingilis) sözünün təsadüfən işlədilməsi nəticəsində tarixi adını alıb. Hoboyun quruluşu kimi, lakin böyük ölçüdə, armudşəkilli boru ağızlı və bükük metal borulu, müştüklə əsas korpusu ilə birləşdirilən taxta nəfəs aləti. Həqiqi səslənməsinin həcmi kiçik oktavanın mi səsindən ikinci oktavanın si – bemol səsinə qədərdir.

 

İngilis nəfiri hoboy ilə eyni cür applikaturada bir kvinta aşağı səslənir, yəni, Fa (in F) düzümündə tonu dəyişdirilmiş alətlər sırasına aiddir; notlar skripka açarında həqiqi səslənmədən bir kvinta yuxarı yazılır. Hoboyun tembri ilə müqayisədə İngilis nəfirinin tembri daha qəliz və yumşaqdır. Simfonik orkestrdə adətən bir İngilis nəfiri işlədilir.

 

Partiturada onun partiyası hoboyun partiyasından aşağıda yerləşdirilir. Bəzən hoboyun partiyasını ifa edən musiqiçi İngilis nəfirinin də partiyasını çalır; belə olduqda alətlərin dəyişilməsi mula in sözləri ilə bildirilir.

 

İ.Joxovski

Simli alətlər və ingilis nəfiri üçün Konsert

Novqorod orkestri. Solist: A.Vasenin

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1