JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.İNSTRUMENTAL

 

VALS
(fr. valse; alm. Walzer – fırlanmaq)
 alman, çex və avstriya xalq rəqslərindən yaranmış rəqsdir. Xarakter cəhəti ¾ ölçüdə müşayiətin, özünəməxsus bərabər həcmli ritmik quruluşdan – birinci vurğuda bas , ikinci, üçüncü vurğularda akkord – ibarətdir ki, bu da müxtəlif xarakterli melodiyalar üçün plastik fon yaradır. 
Vals müxtəlif sürətlə ağır və ya tez tempdə ifa olunur. Rəngarəng obrazları və hissələri təcəssüm etdirmək imkanlarına malikdir. 
XIX əsrin 30-40-cı illərindən rəqs musiqisi və konsert janrı kimi geniş yayılmış, hətta simfonik musiqiyə daxil olmuşdur.

 

F. Şopen

Vals  № 2

İfa edir: Bella Davidoviç

Loading the player...
F. Şopen

Vals  № 7

İfa edir: Stanislav Neyqauz

Loading the player...
Q. Qarayev

Vals. "Yeddi gözəl"  baleti 

İfa edir: Mixaylo Krijanovski (skripka) və Anastasiya Boyko (piano)

Loading the player...
F. Əmirov

Vals

Dirijor: Murad Adigozəlzade (Piano)

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1