JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.İNSTRUMENTAL

 

TOKKATA
(ital. toccata, toccare sözündən - toxunmaq)
 ilkin mənada klavişli musiqi alətləri üçün yazılmış hər hansı əsər. Müasir mənada – cəld templi, bərabər uzunluqlu dəqiq metroritmli hərəkətə əsaslanan pyes.

 

S. Ələsgərov

Tokkata

İfa edir: Natiq Rzazadə (fortepiano)

Loading the player...
İ. S. Bax

Tokkata və Fuqa  d-moll   

İfa edir: Saymon Preston  (orqan)

Loading the player...
F. Əmirov

Tokkata

Dirijor: Murad Adigozəlzade (Piano)

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1