JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.İNSTRUMENTAL

 

FUQA
(lat., ital. fuga – qaçış)
 çoxsəsli əsər növü; polifonik çoxsəslilikdə ən inkişaflı imitasiyalı forma; bir mövzunun imitasiyalı (tonika dominanta münasibətində) ifadəsinə və tonal kontrapunkt işlənməsinə əsaslanır. 3, 4, 5 səsli olur. Müxtəlif polifonik üsullardan istifadə edilir. 
Fuqanın növləri: a) sadə F. (bir mövzuya əsaslanır); b) ikili Fuqa (iki mövzu əsasında); c) üçqat Fuqa (üç mövzuya əsaslanır). 
Fuqa həm müstəqil əsər kimi yazılır, həm də prelüdiya ilə birgə verilir, silsilə formanın bir hissəsi də ola bilər.

 

Bax İohann Sebastian

"Yaxşı temperasiya olunmuş klavir"  I cild.

İfa edir: Svyatoslav Rixter

№ 1 C-dur
Loading the player...
№ 2 c-moll
Loading the player...
№ 4 cis-moll
Loading the player...
№ 5 D-dur
Loading the player...
№ 6 d-moll 
Loading the player...
№ 8 es-moll 
Loading the player...
№ 16 g-moll
Loading the player...

Bax İohann Sebastian

"Yaxşı temperasiya olunmuş klavir"  II cild.

İfa edir: Svyatoslav Rixter

№ 2 c-moll
Loading the player...
№ 6  d-moll
Loading the player...
№ 12 f-moll 
Loading the player...

Bax İohann Sebastian

Prelud və Fuqa  №18 gis-moll 

İfa edir: Qlen Quld  (piano)

Loading the player...

Ş. Dmitri

24 prelüd və fuqa fortepiano üçün

Prelüd və fuqa c-dur

İfa edir: Boris Petruşanskiy

Loading the player...
Prelüd və fuqa d-dur

İfa edir: Keyt Jarret

Loading the player...
Prelüd və fuqa g-dur

İfa edir: Vladimir Viardo

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1