JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.İNSTRUMENTAL

 

SONATA
(ital. sonata, lat. sonare – səslənmək)   

1. 16-cı əsrdən 18-ci əsrin ortalarına kimi hər cür instrumental musiqi əsərləri belə adlandırılırdı; əsasən dörd alət üçün (iki skripka, violonçel, orqan və ya klavir üçün) nəzərdə tutulan, quruluşuna görə süitaya bənzər rəngarəng pyeslər silsiləsi, hissələrdən biri fuqa ola bilirdi. 
2. 18-ci əsrin ortalarından bir və ya iki alət üçün yazılmış sonata silsiləsi formasında (üç və ya dörd hissədən ibarət, birinci hissəsi sonata formasına əsaslanan) əsər.

L. V. Bethoven

Sonatalar

Sonata №1

Piano - Artur Schnabel

Loading the player...
Sonata №7, 1 hissə. Presto

Piano - Artur Schnabel

Loading the player...
Sonata №7, 2 hissə. Largo e mesto.

Piano - Artur Schnabel

Loading the player...
Sonata №7, 3 hissə. Menuetto. Allegro.

Piano - Artur Schnabel

Loading the player...
Sonata №7, 4 hissə. Rondo. Allegro.

Piano - Artur Schnabel

Loading the player...
Sonata №8, 1 hissə. Grave - Allegro-di-molto-e-con-brio

Piano - Vladimir Horowitz

Loading the player...
Sonata №8, 2 hissə. Adagio-cantabile.

Piano - Claudio Arrau

Loading the player...
Sonata №8, 3 hissə. Rondo-(Allegro).

Piano - Annie Fischer

Loading the player...
Sonata №14, 1 hissə. Adagio sostenuto

Piano - Heinrich Neuhaus

Loading the player...
Sonata №14, 2 hissə. Allegretto

Piano - Heinrich Neuhaus

Loading the player...
Sonata №14, 3 hissə. Presto agitato

Piano - Heinrich Neuhaus

Loading the player...
Sonata №17, 1 hissə. Largo-Allegro.

Piano - Alfred Brendel

Loading the player...
Sonata №17, 2 hissə. Adagio.

Piano - Walter Gieseking. 17.08.1949.

Loading the player...
Sonata №17, 3 hissə. Allegretto.

Piano - Solomon Kartner

Loading the player...
Sonata №21 C-dur Waldşein,

1 hissə. Allegro con brio.

Piano - Artur Şnabel. 1934.

Loading the player...
Sonata №21 C-dur Waldşein,

2 hissə. Introduzione. Adagio molto.

Piano - Artur Şnabel. 1934.

Loading the player...
Sonata №21 C-dur Waldşein,

3 hissə. Rondo. Allegretto moderato. Prestissimo. 

Piano - Artur Şnabel. 1934.

Loading the player...
Sonata №23 "Appasionata"

1 hissə. Allegro assai.

Piano - Artur Şnabel

Loading the player...
Sonata №23 "Appasionata"

2 hissə. Andante con moto.

Piano - Artur Şnabel

Loading the player...
Sonata №23"Appasionata"

3 hissə. Allegro ma non troppo.

Piano - Artur Şnabel

Loading the player...
Y. Haydn

Sonata №50 D-dur

Piano - V.Olberts

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
3 hissə
Loading the player...
Y. Haydn

Sonata №53 e-moll 

Piano - V.Olberts

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
3 hissə
Loading the player...
F. List

Sonata h-moll

İfa edir: Maria Qrinberq

Loading the player...
V. A. Mosart

Sonata №11 A-dur 

İfa edir: Vladimir Qorovits 

Loading the player...
V. A. Mosart

Sonata №13 c-moll 

İfa edir: Qlen Quld

Loading the player...
F. Şopen

Sonata №2 b-moll  

İfa edir: Vladimir Qorovits

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
3 hissə
Loading the player...
4 hissə
Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1