JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.CAZ MUSİQİSİ

 

 

 

CAZ, CAZ ORKESTR, CAZ-BAND
(ing.) orkestrin xüsusi növü.

Birinci dünya müharibəsinin (1914-1919) əvvəllərində Amerikada yaranmış və tezliklə Qərbi Avropada yayılmışdır.

Adı – ilk ansamblın təşkilatçısı və rəhbəri Cazbo Brounun adından götürülmüşdür.

 

Caz orkestr əsasən nəfəsli alətlərdən, o cümlədən, mis nəfəsli alətlərdən, saksofondan, zərb alətləri və royaldan ibarət olur. Bəzi halda solo skripka, akkordeon,gitara, bandjo və b. alətlər də bu orkestrə daxil edilir.

 

"Caz monoloji"

İfa edir: Babayev Rafiq

Loading the player...
"İki dünya"

İfa edir: Emil Əfrasiyab

Loading the player...
"Gecə yarı"

İfa edir: Əfqan Rəsul

Loading the player...
"Gecə keçdi"

Əmirov Fikrət

İfa edir: Əmirov Cəmil

Loading the player...
"Qafkazın şəkilləri"

İfa edir: Koyfman David

Loading the player...
"Getmə"

İfa edir: Mustafazadə Vaqif

Loading the player...
"Primrose by Tchaikovsky"

İfa edir: Mustafazadə Vaqif

Loading the player...
"From Baku"

İfa edir: Mustafazadə Vaqif

Loading the player...
"Night prelude"

İfa edir: Mustafazadə Vaqif

Loading the player...
"He loves and she loves"

İfa edir: Ella Fitsjerald və Louis Armstronq

Loading the player...
"Simmertime"

İfa edir: Ella Fitsjerald və Louis Armstronq

Loading the player...
"You go to my head"

İfa edir: Oskar Peterson (piano), Louis Armstronq (vokal, truba),

Herb Ellis (gitara),

Rey Braun (kontrabas), Louis Belson (baraban)

Loading the player...
Gerşvin Djordje "Porqi və Bess"

İfa edir: Ella Fitsjerald və Louis Armstronq

Loading the player...
"The jeep is jumping"

İfa edir: Dük Ellinqton və Koulmen Hodges

Loading the player...
"A night in Tunisia"

İfa edir: Mayls Devis və Çarli Parker

Loading the player...
"Teach Me Tonight"

İfa edir: Oscar Peterson

Loading the player...
"Mood indigo"

İfa edir: Dük Ellinqton və orkestr

Loading the player...
"Diminuendo in Blue and Crescendo in Blue"

İfa edir: Dük Ellinqton və orkestr, saksofon: Paul Gonzalves

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1