JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.
İNSTRUMENTAL

 

ETÜD
(fr. etude, hərf. – təmrin)
ifaçılıq texnikasını təkmilləşdirmək üçün nəzərdə tutulan instrumental pyes; ifaçılıq baxımından çətin üsulların dəfələrlə təkrarlanmasına əsaslanır. Görkəmli bəstəkarlar tərəfindən yaradılan E. yüksək bədii əhəmiyyət kəsb edir.

E. Nəzirova

Etüd

Loading the player...
A. Skryabin

Etüd № 2 dis-moll

İfa edir: Vladimir Qorovits

Loading the player...
F. Şopen

Etüd № 1 op.10 c-dur

Loading the player...
F. Şopen

Etüd № 12 op.10 c-moll

Loading the player...
F. Şopen

Etüd № 11op.25 a-moll

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1