JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.

SÜİTA

hər hansı bir alət üçün süita formasında yazılan əsər.

Qriq Edvard.

"Per Gunt" Op. 23 (Q.İbsenin pyesinə musiqi). “Səhər”

İfa edir: Eva Knardahi 

Loading the player...
Zeynallı Asəf

"Uşaq süitası"

İfa edir:   Murad Adıgözəlzadə

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1