JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.İNSTRUMENTAL


Marş
(fr. marche – addımlamaq, irəli hərəkət etmək)

4/4 ölçülü xanədə dəqiq ritmə malik pyes (nadir hallarda 2/4 və ya 6/8 ölçüdə olur), kollektiv yürüşü müşayiət etmək üçün nəzərdə tutulur.

Marş musiqisindən addımlayan insanların hərəkətini birləşdirmək üçün, onlarda müəyyən əhval – ruhiyyə yaratmaq üçün istifadə olunur.

 

Marş xarakterinə görə müxtəlif növlərə bölünür: təntənəli marş, yürüş marşı, qarşılama marşı, matəm marşı və s. Hərbi hissələrdə nəfəsli orkestr tərəfindən ifa olunan nizami marşlar çox tətbiq olunur. Marş müxtəlif növlərində öz əksini tapan bədii obrazlardan instrumental musiqidə və mahnılarda istifadə edilir.

 

E. Dadaşova

Marş

Dirijor: Yusif Axundzadə

Loading the player...

M. Qlinka

Çernomorun marşı  

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestri, dirijor: K.Kondraşin.

Loading the player...

C. Quliyev

"Abşeron marşı"

Dirijor: Yusif Axundzadə

Loading the player...

C. Quliyev 

"Əsgər marşı

Loading the player...

V. A. Mosart

"Türk marşı"

Loading the player...

C. Verdi

"Aida". The Triumphal March

İfa edir: Arena di Veronanın orkestr və xoru

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1