JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.İNSTRUMENTAL


EKSPROMT
bədahətən yaranan musiqi

 

F. Şubert

Ekspromt  As-dur

İfa edir: Vladimir Qorovits

Loading the player...
F. Şubert

Ekspromt  Es-dur

ifa edir: Mariya Yudina

Loading the player...
F. Şubert

"Musiqi anı" As-dur

İfa edir: Svyatoslav Rixter

Loading the player...
F. Şubert

"Musiqi anı" f-moll 

İfa edir: Victor Ryabchikov

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1