JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.İNSTRUMENTAL

 

RAPSODİYA
(yunan. rhapsodia)
 1. Qədim Yunanıstanda xalq arasında gəzəri müğənnilər – rapsodlar tərəfindən ifa olunan epik poemalar. 
2.Xalq mövzuları əsasında parafraz formasında qurulan virtuoz instrumental pyes.

 

F. List

"Macar Rapsody"

İfa edir: Vladimir Qorovits

№2 cis-moll
Loading the player...
№6 Des-dur
Loading the player...
№12 cis-moll
Loading the player...
Y. Brams

Rapsody op.79 №-1 h-moll

İfa edir: Qlen Quld   

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1