JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.İNSTRUMENTAL

 

PRELÜDİYA, MÜQƏDDİMƏ

(lat. prae - əvvəl, ludus - oyun)  1. Giriş - əsərin əvvəlində verilən, onun əhval-ruhiyyəsinə müvafiq kiçik instrumental pyes. 
2. Müxtəlif xarakterli kiçik həcmli instrumental pyesə verilən ad. 

 

T. Quliyev

Prelüd fortepiano üçün

İfa edir: Fəridə Abdulla    

Loading the player...
E. Nəzirova

Prelüd №4

İfa edir:  Ester Yofi (fortepiano)

Loading the player...
Q. Qarayev

"24 prelüdlər"

İfa edir: Yuriy Sayutkin    

Loading the player...
V. Adıgözəlov

24 prelüdlər fortepiano üçün (I-VII)

İfa edir: Elnara Kəbirlinskaya

Loading the player...
A. Skryabin

24 prelüdlər fortepiano üçün

İfa edir:  Mixail Pletnev

Prelüd №4 e-moll
Loading the player...
Prelüd №5 D-dur
Loading the player...
Prelüd №10 cis-moll
Loading the player...
S. Raxmaninov

24 prelüdlər fortepiano üçün

İfa edir:  Svyatoslav Rixter

Prelüd c-moll, op.23, № 7
Loading the player...
Prelüd g-moll, op.23, № 5
Loading the player...
Prelüd h-moll, op.32 №10
Loading the player...
D. Şostakoviç

24 prelüd və fuqa fortepiano üçün

Prelüd və fuqa c-dur

İfa edir: Boris Petruşanskiy

Loading the player...
Prelüd və fuqa d-dur

İfa edir: Keyt Jarret

Loading the player...
Prelüd və fuqa g-dur

İfa edir: Vladimir Viardo

Loading the player...
F. Şopen

24 prelüdlər fortepiano üçün

№ 4 e-moll. Largo

İfa edir: Van Klibern

Loading the player...
№ 6 h-moll. Assai lento

İfa edir: Martha Argerich

Loading the player...
№ 7 A-dur. Andantino

İfa edir: Martha Argerich

Loading the player...
№ 15 Des-dur. Sostenuto

İfa edir: Martha Argerich

Loading the player...
№ 20 c-moll. Largo

İfa edir: Martha Argerich

Loading the player...
K. Debüssi

12 Prelüdlər (dəftər 1)

№ 1 “Delfiya rəqqasələri”

İfa edir: Qenrix Neyqauz

Loading the player...
№ 2 “Yelkənlər” 

İfa edir: Svyatoslav Rixter

Loading the player...
№ 3 “Veter na ravnine”  

İfa edir: Svyatoslav Rixter

Loading the player...
№ 4 “Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе”  

İfa edir: Jan-Efflam Bavuze

Loading the player...
№ 5 “Anakaprinin təpələri” 

İfa edir: Svyatoslav Rixter

Loading the player...
№ 6 “Qar addımlar”

İfa edir: Svyatoslav Rixter

Loading the player...
№ 7 “To, chto videl zapadniy veter”  

İfa edir: Jan-Efflam Bavuze

Loading the player...
№ 8 “Saçları kətan rəngli qız”

İfa edir: Van Klibern

Loading the player...
№ 9 “Dayandırmaq Serenada”  

İfa edir: Arturo Benedetti Mikelandjeli

Loading the player...
№ 10 “Zatonuvşiy sobor”

İfa edir: Tatyana Zaqorovskaya

Loading the player...
№ 11 “Pek rəqsi”  

İfa edir: Arturo Benedetti Mikelandjeli

Loading the player...
№ 12 “Minestrellər”  

İfa edir: Qenrix Neyqauz

Loading the player...
D. Dadaşov

Fortepiano üçün iki prelüd

İfa edir: Vəfa Əliyeva   

Loading the player...
V. Adıgözəlov

"6 prelüdlər" (1992)

İfa edir: Elnara Həşimova, Piano

1-ci prelüd
Loading the player...
2-ci prelüd
Loading the player...
3-cü prelüd
Loading the player...
4-cu prelüd
Loading the player...
5-ci prelüd
Loading the player...
6-cı prelüd
Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1